Sociální bydlení?
Víme, jak na něj.

Česku chybí dostupné bydlení. V bytové nouzi jsou desítky tisíc domácností a mnoha dalším ztráta bydlení hrozí. Situaci zhoršují rostoucí životní náklady i válka na Ukrajině, kvůli níž u nás hledají bydlení tisíce uprchlíků.

Věříme, že složitou situaci může zlepšit i výstavba a pronájem obecních sociálních bytů. Řada radnic toto řešení již zvažuje, často jim ale chybí znalosti a zkušenosti. To vše a více najdete na portálu „Domov pro každého“.

Klíčem je plán

Vybudovat funkční sociální bydlení nemusí být těžké, pokud se dobře připravíme. Na začátku stojí kvalitní plán zohledňující potřeby obce, sociální aspekty, architektonické a urbanistické souvislosti, právní předpisy i finanční možnosti obce.

Více o plánování

Státní podpora

Obcím, které zrekonstruují či zadaptují byty a nabídnou je na nezbytnou dobu uprchlíkům z Ukrajiny, proplácí stát až 85 % nákladů. Po odeznění uprchlické krize mohou obce nové bydlení využít pro svoje občany v bytové nouzi.

Dotační podmínky