Koncepce

Sociální bydlení má poskytovat důstojné a bezpečné ubytování lidem bez střechy nad hlavou či těm, kdo jsou ztrátou bydlení bezprostředně ohroženi. Větší koncentrace sociálních bytů však s sebou často nese zvýšené riziko vzniku sociálně vyloučených lokalit. Takovému vývoji jde však při respektování určitých pravidel předcházet:

Velikost a rozměry

  • Sociální byty musí splňovat minimální standardy definované vyhláškou 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Pokud tvoří byt jedna obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2. Obytná místnost musí mít podlahovou plochu alespoň 8 m2. Kuchyň se považuje za obytnou místnost, má-li podlahovou plochu nejméně 12 m2 a má zajištěno přímé denní osvětlení, přímé větrání a vytápění s možností regulace tepla

Doporučené rozmezí počtu místností v závislosti na počtu v něm trvale žijících osob:

Graf - mistnosti

Doporučené rozmezí podlahové plochy sociálních bytů v závislosti na počtu v něm trvale žijících osob:

Graf - plocha

 

Skladba obyvatel

  • Bytové jednotky je vhodné členit do menších celků, např. po 6-8 jednotkách, aby se lidé bydlící v jednom objektu mohli poznat a vytvořit si mezi sebou funkční sociální vazby. Rozlehlé objekty s desítkami bytů naopak vytváří anonymní prostředí, kde roste riziko výskytu sociálně patologických jevů.
  • Bytové jednotky by měly mít různou velikost, aby podpořily různou skladbu obyvatel (matky s dětmi, větší rodiny, senioři). Tuto pestrost je vhodné reflektovat i při ubytování rodin v jednotlivých objektech.
  • Bude-li část ubytování určena cizincům, je vhodné pamatovat i na české občany. Napomůže to přijetí místními a sníží rizika související s existencí čistě cizinecké enklávy. Češi zároveň pomohou uprchlíkům řešit drobné problémy a překonat jazykovou bariéru.

Vybavení

  • Jednotlivé objekty by měly disponovat vhodným prostorem polosoukromého charakteru, kde se lidé budou moci potkat, sednout si a popovídat. Dobrým řešením je třeba krytá veranda před vchodem s několika místy k sezení.
  • Pokud to rozpočet dovolí, ideální je pamatovat na klubovou místnost, která může sloužit k setkávání obyvatel, jako dětský koutek nebo jako učebna.

Správa a podpora

  • Před zahájením provozu musí obec vyřešit správu objektu, tedy běžnou údržbu a řešení případných problémů související s ubytováním.
  • Při větším počtu sociálních bytů v obci je vhodné pamatovat i na zřízení či posílení pracoviště poskytujícího sociální poradenství. Pomoc je třeba zejména při hledání práce, při komunikaci s úřady, ale i při řešení běžných životních situací.
  • Je užitečné, aby v lokalitě byla čas od času vidět městská či státní policie, nicméně smyslem jejich přítomnosti je posílit pocit bezpečí, nikoliv působit represivně.