Architektura

Výstavba sociálních bytů bývá někdy řešena způsobem, který upřednostňuje rychlost výstavby a nízké náklady, zatímco estetický rozměr zůstává stranou. Není divu, že v sousedství takových staveb chce bydlet jen málokdo. To vede k odmítání výstavby sociálních bytů a města se ocitají v začarovaném kruhu. Tak to ale být nemusí. Kvalitní architektura by neměla být výsadou luxusních projektů. Stavba sociálního bydlení může být pro své okolí přínosem.

Umístění stavby

 • Z urbanistického hlediska je u sociálního bydlení klíčová poloha v rámci sídla. Stavba by měla být umístěna uvnitř fungující městské nebo vesnické struktury, což podporuje přirozené začlenění nových obyvatel. Naopak, umístění staveb na okraje sídel nebo dokonce mimo ně, vede k vyčleňování ze společnosti.
 • Měřítko stavby by mělo v každém případě respektovat měřítko sídelního útvaru, do kterého bude stavba vložena. Vhodná velikost stavby musí být řešena individuálně pro každý projekt a lokalitu.

Architektura

 • Doporučujme klást důraz na racionální návrh konstrukčního systému a jednoduché provedení stavebních detailů. Nejlépe působí dům s dobrými proporcemi, technicky správnými a v praxi vyzkoušenými detaily, s provozně vyhovujícím uspořádáním. Jednoduchost, a tím i dokonalost provedení nelze ale zaměňovat s primitivností.
 • Doporučujeme oslovit architekty se zkušeností se realizacemi staveb bydlení. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme uspořádání architektonické soutěže, která pomůže hledání optimálního řešení.
 • Pokud jde o technické parametry, pro stavby sociálního bydlení platí stejné požadavky jako na stavby pro bydlení. Respektovat je třeba zejména požadavky na oslunění a osvětlení a hlukové limity. Podstatná je orientace ke světovým stranám a výhledům.
 • Protože se u sociálního bydlení předpokládají skromnější rozměry jednotlivých bytů, důležitou roli hraje promyšlené řešení dispozic. Je třeba vyřešit soukromí jednotlivých obyvatel i dostatek úložných prostor.

Technologie

 • Pro obyvatele sociálního bydlení je výše provozních nákladů zásadní. Proto je nutno optimalizovat spotřebu energií a od počátečních fází projektování zahrnout úspory energií do návrhu. Státem podporované bydlení musí držet krok s aktuálními trendy, zejména s těmi, které se týkají využívání obnovitelných zdrojů a snižování energetické náročnosti budovy.
 • Z hlediska hospodárnosti lze doporučit řadové domy a bytové domy. Samostatně stojící rodinné domy mají větší tepelné ztráty, jsou energeticky náročnější a vyžadují více inženýrských sítí a komunikací. Stejně tak je na jejich stavbu potřeba větší pozemek, což výrazně zvyšuje celkovou cenu stavby.
 • Objekt musí splňovat požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie dle zákona (Zákon č. 406/2000 Sb. – Zákon o hospodaření energií) a příslušné vyhlášky (Vyhláška č. 264/2020 Sb. – Vyhláška o energetické náročnosti budov). Tento projekt je zapotřebí navrhnout dle vyhlášky pro NZEB II – Nearly zero-energy buildings II. (2022)
 • Doporučujeme umístit na objekty fotovoltaické panely (nebo alespoň pamatovat na jejich budoucí umístění). Za zvážení stojí instalace systém uaktivního stínění budov (venkovních žaluzie, rolety či pevné stínicí prvky) a využitzí systémů řízeného větrání a nočního ochlazování konstrukcí.
 • Tepelnou pohodu zlepšuje zavedení střešní zeleně. Smysl dává i instalace systémů využití dešťové a/nebo „šedé“ vody.