Plánování

Málokdo pochybuje o tom, že by města měla disponovat sociálními byty pro lidi, kteří se ocitli bez vlastního přičinění v tíživé bytové situaci. Přesto se však výstavba tohoto typu bydlení u nás téměř zastavila.

Vybudovat funkční sociální bydlení nemusí být těžké, pokud se dobře připravíme. Na začátku stojí kvalitní plán, který zohledňuje potřeby města a sociální aspekty, architektonické a urbanistické souvislosti a samozřejmě i finanční možnosti obce.

Sociální bydlení

Sociální bydlení poskytuje důstojné a bezpečné ubytování lidem bez střechy nad hlavou či těm, kdo jsou ztrátou bydlení bezprostředně ohroženi. Větší koncentrace sociálních bytů však s sebou často nese zvýšené riziko vzniku sociálně vyloučených lokalit. Takovému vývoji jde však při respektování určitých pravidel předcházet.

více

Architektura

Výstavba sociálních bytů bývá někdy řešena způsobem, který upřednostňuje rychlost výstavby a nízké náklady, zatímco estetický rozměr zůstává stranou. Není divu, že v sousedství takových staveb chce bydlet jen málokdo. To vede k odmítání výstavby sociálních bytů a města se ocitají v začarovaném kruhu. Tak to ale být nemusí.

více

Zapojení veřejnosti

Zapojením veřejnosti do procesu plánování obec lépe pochopí, jak lidé hodnotí současný stav, jaké mají potřeby a požadavky, případně i obavy z budoucího vývoje. Zohlednění těchto poznatků v návrhu obvykle přispívá k jeho vyšší kvalitě a trvalé udržitelnosti.

více

Legislativa

Dlouhý povolovací proces představuje v současnosti jednu ze zásadních překážek při výstavbě nových bytů. V souvislosti s válkou na Ukrajině byl však připraven návrh zákona, který povolování a provádění určitých staveb výrazně zjednoduší.

více

Financování

Obcím, které se rozhodnou rozšířit kapacitu bytů či ubytovacích zařízení a nabídnou je pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny, pomůže s financováním této akce stát. Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo na rozšíření ubytovacích kapacit dotační program v celkové výši 900 mil. Kč.

více