Sociální byty v Pečkách

Město Pečky se rozhodlo vybudovat ve spolupráci s neziskovou organizací Člověk v tísni a plánovací kanceláří ONplan soubor modulárních sociálních bytů. Cílem projektu je postavit na pozemku městu komplex šesti bytových jednotek, které nabídnou ubytování až 25 občanům Ukrajiny. Ti našli v Pečkách našli dočasné útočiště před válkou a jsou nyní ubytováni v nevyhovujících podmínkách. Vedení města klade důraz na kvalitní architektonické řešení, které bude pro obec přínosem a výhledově nabídne plnohodnotné sociální bydlení všem občanům Peček, kteří se ocitnou v obtížné životní situaci.

Projekt je zároveň pilotní aktivitou, která má ověřit, že pomocí modulární výstavby lze stavět sociální byty, které budou estetické, vysoce funkční a cenově přijatelné. Na řešení byla vypsáno výběrové řízení spojující architektonický návrh a realizaci. Hodnoceny budou architektonická a urbanistická kvalita, cena a termín dodání. Vítězný návrh bude realizován v první polovině roku 2023. Návrhy ostatních soutěžících budou odměněny a zveřejněny jako inspirace pro další obce, které o výstavbě sociálního bydlení uvažují.

Podrobnosti soutěže jsou k dispozici zde.