Změna podmínek výzvy MMR

Ministerstv pro místní rozvoj upravilo ke dni 21. 7. podmínky programu „Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit“. Změna se týká několika oblastí. Zaprvé dochází k rozšíření okruhů příjemců – o dotaci mohou nově kromě krajů, obcí a jimi zřizovaných zřizovaných organizací žádat také nestátní neziskové organizace zapsané do veřejného rejstříku, církve a náboženské společnosti.

Druhou důležitou změnou je navýšení maximálního limitu dotace na jednu osobu v bytě, a to ze 120 tisíc na 150 tisíc Kč. Dotace může být navíc nově využita i na nákup objektu (dosud byla uznatelná pouze oprava a rekonstrukce). I nadále platí, že dotace je poskytována do výše 85 % uznatelných nákladů a výdaje nad stanovenou maximální výší dotace si hradí příjemce dotace z vlastních zdrojů.

Ministerstvo rovněž doplnilo dokumentaci o schéma, které příjemcům dotace umožňuje posoudit, zda je poskytnutí dotace v jejich případě poskytnutím veřejné podpory či nikoliv. V případě, že by se poskytnutí veřejné podpory jednalo, dokument vysvětluje jak postupovat.

Příjem žádostí o dotaci je možný do 31. srpna 2022, 12:00 hod. Plné znění aktualizovaných podmínek lze nalézt zde.