Kontakty

Partneři

LogoONPlan
ONplan poskytuje komplexní řešení a služby v oblasti revitalizace a rozvoje měst a strategického plánování. Zapojuje veřejnost do rozhodovacích procesů měnících místa, ve kterých žijeme. Pomáhá městům a investorům ve výstavbě vytvářet hodnoty se zapojením místních komunit.

Logo ČvT
Člověk v tísni je česká humanitární, rozvojová, vzdělávací a lidskoprávní organizace. V České republice se mimo jiné věnuje sociálnímu vyloučení, a to jak na individuální úrovni, tak i v komunitách. Obcím, v nichž se sociálně vyloučené lokality nachází, nabízí poradenství a asistenci při plánování jejich dalšího rozvoje.

Logo MMR
Posláním MMR v oblasti politiky bydlení je rozvoj domovního a bytového fondu, včetně bydlení dostupného, realizace podpůrných opatření vlády v oblasti hypotečního úvěrování a zlepšení prostředí v problémových sídlištích Integrovaného operačního programu.

Spolupracující organizace

 


Architekti bez hranic je organizace usilující o zlepšení kvality veřejného prostoru a zvýšení zájmu veřejnosti o témata spojená s architekturou. Píší texty, vydávají knihy a přednáší a iniciují a realizují projekty – zejména pro znevýhodněné lidi či pro zanedbané lokality.

Domov pro všechny je společným projektem neziskové organizace Člověk v tísni a plánovací kanceláře ONPlan. Záštitu nad portálem převzalo Ministerstvo pro místní rozvoj.